Wederzijds respect bij de Lokale Politie

Een van de bedoelingen van de Lokale Politie is om de diversiteit van haar beroepen beter bekend te maken bij de bevolking op de sociale netwerken. In navolging van de lancering van de campagne door de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, liep er tussen oktober 2022 en juni 2023 een informatiecampagne.  

Elke maand werd een bepaalde thematiek belicht: