Wederzijds respect

Mensen zijn bang voor het onbekende. Elkaar (beter) leren kennen, zorgt voor meer respect tussen individuen. Deze gedachte zette de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, de Algemene Directie Civiele Veiligheid, de sociale dienst van de politie, de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de Federale Politie ertoe aan de campagne 'Wederzijds Respect' in 2021 op te zetten. Het doel: het vertrouwen tussen de burgers en de veiligheidsberoepen verhogen. De boodschap van die campagne: "Wie elkaar beter kent, respecteert elkaar meer".

De campagne startte met een brochure waarin de burgers en de partners uitleg krijgen over die verschillende beroepen. De onthulling van een muurschildering luidde vervolgens de officiële lancering van de campagne in. De initiatiefnemers van de campagne willen een positieve boodschap uitdragen en wederzijdse kennis, een dialoog en vertrouwen tussen de burgers en de veiligheidsactoren tot stand brengen.

Sinds de lancering van de campagne vonden heel wat initiatieven plaats, waaronder de creatie van verschillende video’s. In 2023 werden er nieuwe gemaakt.