De Federale Wegpolitie versterkt haar aanwezigheid in de provincie Namen

De Federale Wegpolitie heeft vandaag haar gloednieuwe verkeerspost in Wallonië, gelegen in Achêne, feestelijk geopend. Dit energiezuinige gebouw is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokken partners en waarborgt een strategische aanwezigheid van onze ploegen op het terrein.

Snelheid van interventie

Met de keuze voor Achêne als ligging voor de nieuwe verkeerspost beoogt de Federale Wegpolitie een betere dekking van het (snel)wegennet in het zuiden van de provincie Namen. Met de verkeerspost van Daussoulx telt de provincie voortaan twee posten op twee verschillende locaties op strategische knooppunten. Deze verdeling laat een snelle interventie toe, wat voor de veiligheid van de weggebruikers uiterst belangrijk is.

Een gebouw met meerdere troeven

Het gebouw werd ontworpen onder toezicht van de Regie der Gebouwen. Hierbij was er bijzondere aandacht voor het milieu en het welzijn van onze ter plaatse aanwezige personeelsleden. Voor de constructie werden immers de meest recente technieken gebruikt om het gebouw zo passief mogelijk te maken. Het gebouw moest bovendien ook zoveel mogelijk opgaan in het landschap en zo functioneel en aangenaam mogelijk zijn voor het personeel van de Federale Wegpolitie.