Werelddag voor een veiliger internet

Al 15 jaar zetten meer dan 90 landen zich in rond het thema 'veiligheid op het internet'. Onder de naam Safer Internet Day is 5 februari de dag om volgende boodschap uit te dragen: spring voorzichtig om met gedeelde gegevens en informatie. Uitleg van Olivier Bogaert, commissaris bij de Computer Crime Unit van de Federale Politie.

Dinsdag 5 februari was het Safer Internet Day, de werelddag voor een veiliger internet. Al 15 jaar werken meer dan 90 landen – waaronder 28 landen van de Europese Unie – rond een campagne die ijvert om van het internet een gebruikersvriendelijke en veilige tool te maken.

"Deze jaarlijkse campagne richt zich in de eerste plaats op de hypergeconnecteerde jonge generatie, maar ook op de volwassenen die worden aangemaand om veiliger om te springen met gedeelde gegevens en informatie", legt commissaris Olivier Bogaert van de Computer Crime Unit van de Federale Politie uit in zijn wekelijkse radiorubriek.

In België is Child Focus de partner van de dag. De stichting geeft op haar website (http://childfocus.be) verschillende tips. Ze vraagt de jonge generatie om online een respectvolle houding aan te nemen, intelligent om te springen met sociale netwerken, te strijden tegen cyberpesten of ongepaste webinhoud te melden. Deze generatie kent immers een overmatig internetgebruik met bepaalde risico's tot gevolg. De commissaris wijst in het bijzonder op de gevaren van 'sextorsion': "Een jongeman aanvaardt op Facebook een vriendschapsverzoek van een vriendin en het gesprek gaat van start. Ze nodigt hem vervolgens uit op Skype. Het gesprek wordt intiemer en ze kleedt zich uit. Hij doet dat eveneens. Maar alles wordt zonder zijn medeweten opgenomen. Dan volgt een bericht: als je niet wil dat de video waarin je je intimiteit blootgeeft, zichtbaar wordt voor al je vrienden op de sociale media, ga je ons betalen! Dit veroorzaakt een enorme druk die sommige slachtoffers tot zelfdoding aanzet", waarschuwt Olivier Bogaert.

In dit soort situaties moet communicatie met de ouders en professionals uit de sector worden aangemoedigd. 

Together for a better internet

Child Focus lanceert uitdaging

De stichting Child Focus stelt ons op haar website voor een uitdaging die ons voorlegt ons in te zetten voor een beter internet. "Er wordt u gevraagd om aan dit project mee te werken zodat goede praktijken uitgewisseld kunnen worden en we de veiligheid op het net kunnen verhogen. Dit project behoort trouwens tot de prioriteiten van de Europese Unie, die dit jaar de campagne 'Samen beschermen' heeft gelanceerd", schetst de commissaris.